ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

ఫెర్టిలిటీ క్యాలెండర్ కాలిక్యులేటర్

అండోత్సర్గము క్యాలెండర్ కాలిక్యులేటర్ మీరు గర్భవతి పొందే అవకాశాలు పెంచడానికి కావాలా మీరు, మీ అత్యంత సారవంతమైన రోజుల లెక్కించేందుకు, మరియు తదుపరి కొన్ని నెలల ఒక అండోత్సర్గము క్యాలెండర్ పొందుటకు అనుమతిస్తుంది.

మీ సారవంతమైన రోజుల లెక్కించేందుకు మీ ఋతు చక్రం గురించి సమాచారాన్ని నమోదు

ఋతుస్రావం (dd.mm.yyyy) మొదటి రోజు తేది:
ఋతు చక్రం యొక్క సగటు పొడవు:
22 45, సాధారణంగా 28 నుంచి
రోజులు
ఋతుస్రావం సగటు వ్యవధి:
2 నుండి 8, తరచుగా 5
రోజులు
ఎన్ని చక్రాల లెక్కించేందుకు కోసం:
అండోత్సర్గము పరిపక్వమైన గుడ్డు అండాశయం నుండి విడువబడిన ఒక ప్రక్రియ,, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్, తదుపరి 48 గంటల మధ్య, మరియు ఫలదీకరణం కోసం అందుబాటులో ఉన్న పడిపోయాయి. మీరు గర్భవతి పొందడానికి ఒక మంచి అవకాశం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఈ సమయం.