ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

ఏరియా కాలిక్యులేటర్

ఏరియా కాలిక్యులేటర్ మీరు అటువంటి చదరపు, దీర్ఘచతురస్రం, సమాంతర చతుర్భుజం అర్థ సమాంతర చతుర్భుజం, రాంబస్, సర్కిల్, ట్రయాంగిల్, వివిధ సూత్రాలను వివిధ రేఖాగణిత ఆకారాలు, ఒక ప్రదేశం కనుగొనేందుకు అనుమతిస్తుంది.