ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

N వ వర్గం కాలిక్యులేటర్

N వ వర్గం కాలిక్యులేటర్ మీరు చదరపు, క్యూబ్ మరియు ఏ n వ వర్గం లేదా ఎన్ని తీవ్రమైన లెక్కించేందుకు సహాయం చేస్తుంది. రూట్ డిగ్రీ (N) సంఖ్య (X) ఎంటర్ మరియు లెక్కించేందుకు బటన్ నొక్కండి.
N వ వర్గం కాలిక్యులేటర్

రూట్ డిగ్రీ మరియు నెంబర్ ను ఎంటర్ చేయండి

N స్థాయి:
X నుండి root: