ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

ఒక చదరపు, చదరపు ప్రాంతం సూత్రం కాలిక్యులేటర్ యొక్క ఏరియా

ఒక చదరపు, చదరపు ప్రాంతం సూత్రం కాలిక్యులేటర్ యొక్క ప్రాంతంలో మీరు ఒక చదరపు విస్తీర్ణంలో కనుగొనేందుకు చదరపు వైపులా లేదా వికర్ణంగా పొడవు ఉపయోగించి, సూత్రాలు, అనుమతిస్తుంది.

చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం లెక్కించేటప్పుడు విధానం:

వైపు:

ఒక చదరము యొక్క ప్రాంతం

స్క్వేర్ సమాన వైపులా మరియు కోణాల హక్కు క్వాడ్రా ఉంది.
చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం సూత్రం పక్క Square ప్రాంతంలో, వికర్ణ ద్వారా Square ప్రాంతంలో
ఇక్కడ ఒక - ఒక చదరపు, D వైపు - వికర్ణ