ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

రష్యన్ అక్షరాలను లిప్యంతరీకరణ

ఆంగ్లంలోకి రష్యన్ నుండి పదాలు మరియు వైస్ వెర్సా ఆన్లైన్ లిప్యంతరీకరణ, పేరు మరియు ఇంటి పేరు ట్రాన్స్లిటరేషన్.
టెక్స్ట్: