ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

రింగ్ పరిమాణాలు ఆన్లైన్ కాలిక్యులేటర్

రింగ్ ఆన్లైన్ కాలిక్యులేటర్ మీరు కనుగొనడానికి మరియు మిల్లీమీటర్లు మరియు అంగుళాలు, లేదా ఫింగర్ చుట్టుకొలతలో అమెరికన్, బ్రిటిష్, రష్యన్, జపనీస్ పరిమాణాలు, వ్యాసం రింగ్ పరిమాణాలు మార్చేందుకు అనుమతిస్తుంది పరిమాణాలు.
రింగ్ పరిమాణాలు

రింగ్ పరిమాణాలు ఆన్లైన్ కాలిక్యులేటర్ మీరు కనుగొనడానికి మరియు సెంటీమీటర్ల మరియు అంగుళాలు, లేదా ఫింగర్ చుట్టుకొలతలో అమెరికన్, బ్రిటిష్, రష్యన్, జపనీస్ పరిమాణాలు, వ్యాసానికి రింగ్ పరిమాణాలు మార్చేందుకు అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకు, వ్యాసం నుంచి వేలు చుట్టుకొలత రష్యన్ అమెరికన్ నుండి రింగ్ పరిమాణాలు మార్చడానికి లేదా. మీరు రింగ్ పరిమాణాలు చార్ట్ పెద్ద మరియు చిన్న పరిమాణాల్లో తో, చూడగలరు.

పరిమాణం నుండి:
పరిమాణం:
పరిమాణం: