ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

టీ షర్టులు ఆన్లైన్ కాలిక్యులేటర్ పరిమాణాలు. టీ షర్టులు పరిమాణం చార్ట్.

పురుషుల మరియు మహిళల T- షర్టు పరిమాణం కాలిక్యులేటర్, మరియు పురుషుల మరియు మహిళల T- షర్టు పరిమాణాలు పట్టికలు వివిధ దేశాల పరిమాణాల T- షర్టు పరిమాణాలు మార్చేందుకు, పురుషుల మరియు మహిళల T- షర్టు పరిమాణాలు నిర్వచించడానికి సహాయం చేస్తుంది.

టీ షర్టులు ఆన్లైన్ కాలిక్యులేటర్ మీరు సెంటీమీటర్లలో యూరోపియన్, అమెరికన్ (US / UK), అంతర్జాతీయ పరిమాణాలు, లేదా పరిమాణం మహిళలు పురుషుల మరియు t- షర్టులు పరిమాణాలు మార్చేందుకు అనుమతిస్తుంది పరిమాణాలు. ఉదాహరణకు, t- చొక్కా పరిమాణం పరిమాణం అమెరికన్ నుండి ఐరోపా, ఐరోపా నుండి సెంటీమీటర్ల వరకు, మార్పిడి మొదలైనవి కూడా మీరు పురుషుల మరియు మహిళల t- షర్టులు చూడగలరు పెద్ద మరియు చిన్న పరిమాణాల్లో తో, చార్ట్ పరిమాణాలు.