ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

త్వరణం సూత్రం కాలిక్యులేటర్

త్వరణం సూత్రం కాలిక్యులేటర్ ఒకేసారి వేగం మార్పు ద్వారా ఒక కదిలే వస్తువును త్వరణం లెక్కించేందుకు అనుమతిస్తుంది.

లెక్కించు త్వరణం, వేగం లేదా సమయం

ప్రారంభ వేగం (V0):
ఫైనల్ వేగాన్ని (V1):
టైమ్ (టి):
త్వరణము, ఒక వెక్టార్ పరిమాణం వేగంలో మార్పు రేటు.
త్వరణం సూత్రంఇక్కడ వి0, V1 - ప్రారంభ మరియు చివరి వేగం, T - కదిలే సమయం